Allmänt
Så hanterar Kompetenslaget dataskyddsförordningen, GDPR
Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. Läs mer om dina rättigheter enligt GDPR.
GDPR stärker skyddet av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Personuppgifter är alla uppgifter som kan knytas till en identifierbar nu levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress, ip-nummer, samt foto, film eller ljudinspelning med en identifierbar person.
Kompetenslaget ansvarar för behandlingen av personuppgifter på den här webbplatsen. Dina personuppgifter kommer enbart att användas för det syfte vi angett. Vi behandlar uppgifterna så länge som de behövs för att fullgöra det syfte vi tagit in dem för. Vi använder den säkerhetsteknik som krävs för att skydda din personliga information när vi lagrar den.I samröre med oss; som kund, leverantör, besökare på sajten Kompetenslaget.se samtycker du till Kompetenslagets (organisationsnummer 556809-2117) behandling av personuppgifter som beskrivs här och som sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. I sådant fall kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.
 
Juridiskt
Vi behåller personuppgifter som är nödvändiga för oss för att fullgöra avtal med dig som kund eller leverantör, samt att uppfylla säkerhets- och myndighetskrav.
 
Varför vi bevarar personuppgifter
Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
För att fullgöra våra förpliktelser gentemot kunder och leverantörer
För att marknadsföra nya tjänster
 
Insamling och bevarande av personuppgifter
Vi samlar enbart in personuppgifter som är nödvändiga för verksamhetens art. Namn, telefonnummer, adress och organisationsnummer bevaras i vårt affärssystem, för närvarande Super-Office, Visma, eller HR-manager. E-post adresser bevaras i vår mailprogram (Office 365). Anställningsrelaterade uppgifter bevaras för närvarande i Visma lön samt vårt rekryteringsprogram HR-manager. Personuppgifter bevaras så länge det kan anses nödvändigt att fullgöra våra förpliktelser samt för myndighetskrav. Samtliga enheter som innehåller personuppgifter är skyddade med unika lösenord.
 
Policy gällande tredje part
Leverantörer av exempelvis våra IT-tjänster som behövs för att bedriva verksamheten får tillgång till personuppgifter; exempelvis bokförings-, löne och mailleverantörer. Gemensamma samarbetspartners får tillgång till namn, telefon och mejladress för att kunna fullgöra uppdrag. Kompetenslaget lämnar inte ut personuppgifter till obehöriga parter utan ditt samtycke.
 
Ändringar
Kompetenslaget förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy i takt med att ny lagstiftning infaller. Senaste ändringen är gjord 2018-05-24.
 
Kontaktinformation
Kontakta oss på info@kompetenslaget.se om du undrar hur dina personuppgifter behandlas av oss, eller om du önskar att vi ändrar/raderar dina personuppgifter.

Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål. Kontaktuppgifter till Datainspektionen. Klicka här

 

> Låt oss hjälpa dig med dina frågor! Ring oss på: 0911-911 00 eller
kontakta oss via e-mail på adressen  info@kompetenslaget.se <  - Kia Kia

Dela och tipsa: