Utbildningen är utvecklad i samarbete med Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF. Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskaper för att leda och övervaka murnings- och putsarbeten klass I på ett sådant sätt att slutresultatet uppfyller branschens och myndigheternas krav, samt beställarens önskemål på kvalitet och utförande enligt avtal.
Utbildningen står under överseende av Rådet för byggkompetens, RBK.

Kursinnehåll
• Murning klass I AMA HUS 11/murning
• Materialkunskaper
• Murverks hållfasthet och bärförmåga
• Byggnadsfysikalisk utformning
• EK6/Murverk
• Hjälpmedel – krav och utförande Putsning klass I AMA Hus 11/puts
• Putssystem
• Färg ytputser
• Skadebilder - undvik misstag
• Betonglagning, KMA besiktning
• Tentamen, en för vardera område
 
Omfattning
tre heldagar i grupp

Kursinformation

Kursdatum:

2019-02-05

2019-02-06

2019-02-07

Kursort:

 

Umeå

Pris:

11 600 Sek/deltagare
då ingår kursmaterial, tentamen och RBK intyg, samt konferensavgift med lunch och fika.
Maximalt antal deltagare per kurstillfälle: ca 20 personer.

Sista anmälan:

2019-01-05

Bokning

Murning klass 1 & putsning klass 1

2019-02-05

Umeå

Låt mig hjälpa dig med dina frågor!

Ring mig på: 070-6213535
eller kontakta oss via e-mail på adressen

gabriella.moritz@kompetenslaget.se

- Gabriella

Dela och tipsa: