Om en olycka eller en brand inträffar på arbetet är det större chans att både liv och egendom räddas om personalen har kunskap i brandskydd. Med förebyggande arbete kan man minska riskerna för skador och med rätt agerande vid en olycka kan man minska konsekvenserna av det som inträffat.

Aktuella kurser inom Brandskydd och sjukvård

För tillfället har vi ingen planerad kurs.
Kontakta oss för mer information.

> Låt oss hjälpa dig med dina frågor! Ring oss på: 0911-911 00 eller
kontakta oss via e-mail på adressen  info@kompetenslaget.se <  - Kia Kia

Dela och tipsa: