De företag och individer som har goda kunskaper inom ekonomiska flöden lyckas bättre än andra, så är det. Att vara proaktiv i sitt beslutsfattande är modigt. Men då krävs också kunskaper, på alla nivåer i organisationen.  Våra kurser inom ekonomi kan skräddarsys efter er organisation eller erbjudas som öppna utbildningar. 

Aktuella kurser inom Ekonomi

För tillfället har vi ingen planerad kurs.
Kontakta oss för mer information.

> Låt oss hjälpa dig med dina frågor! Ring oss på: 0911-911 00 eller
kontakta oss via e-mail på adressen  info@kompetenslaget.se <  - Kia Kia

Dela och tipsa: