Vill ni bli hälsosamt framgångsrika…

 

Kompetenslaget vill bidra med framgång och attraktionskraft till ert företag genom att erbjuda ett bra urval av tjänster inom HR och utbildning. Kanske behöver ni hjälp med motiverande samtal eller ledningsgrupputveckling? Har ni en situation som kräver professionell konflikthantering? Eller behöver ni en HR-resurs på plats, en rekryterare som tar hand om er kompetensförsörjning eller någon som ser över er utbildningsplan, då finns vi här! Vi jobbar med enstaka insatser eller längre processer, ja precis vad ditt bolag behöver just nu och i framtiden.Vi vill bli er helhetspartner för att kunna vara rådgivande till rätt insats.

 

Vårt utbud

 

 

Personalärenden

 

• Anställning/Uppsägning
• Avtalstolkning
• Befattningsbeskrivningar Lönekriterier/lönesamtal
• Lönekartläggning
• Lönekonsult på plats
• Policydokument
• Personalhandbok
• Chefscoachning
• Rehab
• Avslutssamtal

  • Disc analys
  • IDI

 

 

Kompetens

 

• Utbildningsinventering/planering
• Kompetensplanering
• Support (Fysisk, telefon och E-post)

 

 

Rekrytering

 

 

• Employer branding
• Kravprofil/Uppdragsbeskrivning
• Second Opinion
• Testverktyg och personbedömning
• Introduktionsplan för nyanställda

 

 

Arbetsmiljökartläggning

 

 

• Friskvård och Ergonomi
• Alkohol och droger
• PUL-information
• Teamutveckling
• NMI/Nöjd medarbetarindex
• Medarbetarsamtal
• Medarbetaråret

  • Krishantering

 

 

Aktuella kurser inom Human resources HR

För tillfället har vi ingen planerad kurs.
Kontakta oss för mer information.

> Låt oss hjälpa dig med dina frågor! Ring oss på: 0911-911 00 eller
kontakta oss via e-mail på adressen  info@kompetenslaget.se <  - Kia Kia

Dela och tipsa: