Vi kommunicerar varje dag, medvetet eller omedvetet, med både språket och med kroppen. Ofta är vi inte ens medvetna om vilka signaler vi sänder ut till andra människor. Vi skapar ofta oss en egen uppfattning om hur andra tolkar vår information men stämmer deras tolkning med din? 

Våra kurser inom kommunikation kan skräddarsys efter er organisation eller erbjudas som öppna utbildningar. 

Aktuella kurser inom Kommunikation

För tillfället har vi ingen planerad kurs.
Kontakta oss för mer information.

> Låt oss hjälpa dig med dina frågor! Ring oss på: 0911-911 00 eller
kontakta oss via e-mail på adressen  info@kompetenslaget.se <  - Kia Kia

Dela och tipsa: