Genom att känna till lagar, föreskrifter (AFS 2006:06) och standarder kan du planera och utföra lyftarbetet på ett säkert sätt. Med utbildning minskar du risken för antalet olyckor och tillbud.

 

I exempelvis vår liftutbildning, Mobil arbetsplattform, utbildar vi dig enligt Liftläroplanen (LLP) som följer svensk standard SS-ISO 18878:2004 vilket bland annat är besiktning och kontroll av plattform, instruktioner, regler.

 

Aktuella kurser inom Kran och lift

För tillfället har vi ingen planerad kurs.
Kontakta oss för mer information.

> Låt oss hjälpa dig med dina frågor! Ring oss på: 0911-911 00 eller
kontakta oss via e-mail på adressen  info@kompetenslaget.se <  - Kia Kia

Dela och tipsa: