AMP ger deltagarna grundläggande kunskaper om sig själva som individer och ledare vilket ökar deras insikter om hur mänskliga relationer fungerar. Deltagarna lär och praktiserar verktyg som de kan använda för att utvärdera och utveckla sitt ledarskap och därmed också organisationen. En tuff men utvecklande resa som pågår under tio månader

 

Målgrupp

Operativa chefer och ledare.

 

Aktuella kurser inom ledarskap

Dela och tipsa: