För att nå ett framgångsrikt ledarskap krävs det att ledaren har kunskap om hur samspelet mellan människor fungerar. I den här utbildningen får deltagarna ta del av värdefulla nycklar i syfte utveckla sin förmåga att leda människor på arbetsplatsen. Målet med kursen är att skapa större delaktighet hos medarbetare och en vilja att prestera mer. 

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till chefer och ledare på mellannivåer, arbetsledare, gruppchefer, teamledare som vill fördjupa och utveckla sitt ledarskap. 

 

Aktuella kurser inom ledarskap

Dela och tipsa: