Ledarskapet bygger på relationer mellan den som leder och de som ska bli ledda. Synen på relationer och kommunikation handlar om samarbetsförmåga och viljan att skapa lust, engagemang och förutsättningar för en god kommunikation.  Denna kurs ger förståelse för nyckelbegrepp inom ledarskap, delegering, motivation och kommunikation. Målet är att fördjupa deltagarnas kunskaper för att kunna motivera till förändring.

 

Målgrupp

Chefer eller ledare.

 

Aktuella kurser inom ledarskap

Dela och tipsa: