De kommunala bolagens styrelser måste rätta sig efter både Aktiebolagslagen och Kommunallagen. Hur kan då de kommunala bolagens styrelser fungera på ett effektivt sätt?  I denna kurs behandlas frågan med många exempel och diskussioner om vad det innebär att sitta i en kommunal styrelse. 

 

Målgrupp

Personer som är involverad i kommunala bolagsstyrelser.

 

Aktuella kurser inom ledarskap

Dela och tipsa: