Nästan 40 % av svenska verksamheter tycker de har dåligt underlag för strategiska beslut.

Din spetskompetens som ekonomichef ger dig därför en livsviktig roll i din organisation. Financial Management Program, FMP, ger dig verktyg att förbättra dina möjligheter att bidra till verksamhetens utveckling, att driva strategiska frågor men framför allt att kommunicera så att omgivningen förstår ditt budskap.

 

Målgrupp

Du är en ekonomichef/controller i en medelstor eller stor organisation och vill öka din kompetens, konkurrenskraft och du sitter i en ledningsgrupp eller har bestämt dig för att göra det inom de närmsta åren.

 

Aktuella kurser inom ledarskap

Dela och tipsa: