Att förstå och kunna hantera kulturskillnader är inte alltid enkelt. Varför får du inte svar på dina email? Hur arbetar du med länder som ser annorlunda på punktlighet? Vad ska du tänka på i möten med människor från hierarkiska kulturer? Att förstå och hantera kulturskillnader på ett konstruktivt sätt är viktigt för alla som arbetar i mångkulturella team. Målet med denna kurs är att ge er verktyg at uppnå ett effektivt arbetssätt, trots globala team.

 

Målgrupp

Anställda som har internationella team/kontakter eller möter människor från olika länder. Utbildningen anpassas till respektive grupps behov.

 

Aktuella kurser inom ledarskap

Dela och tipsa: