Vi kan aldrig med säkerhet förutse hur människor ska reagera, förhålla sig eller agera i en förändringsprocess. Att föra fram ett laddat budskap kan vara en svår uppgift. Men hur kommuniceras förändring på bästa sätt? Har du de verktyg som krävs? Om inte kan du vässa dina kunskaper i just denna kurs som ger dig konkreta metoder att kommunicera förändring.

 

Målgrupp

Chefer och ledare.

 

Aktuella kurser inom ledarskap

Dela och tipsa: