Att samarbeta när man inte kan träffas är inte alltid så lätt. En effektiv kommunikationsteknik och förståelse för hur vi kan bygga relationer och skapa förtroende hjälper oss att bli framgångsrika i våra samarbeten trots att vi bara möts genom exempelvis telefonmöten. Målet är att ge deltagarna praktiska kommunikationstekniker som möjliggör framgång trots att vi möts på distans.

 

Målgrupp

Anställda som i sitt arbete kommunicerar på distans, genom email, telefon- och videokonferenser, osv. Utbildningen anpassas till respektive grupps behov.

 

Aktuella kurser inom ledarskap

Dela och tipsa: