Vad är en konflikt? Många människor associerar omedelbart till starka känslor, höjda röster, hårda ord och plågsam tystnad. Enkelt skulle man kunna säga att det handlar om att alla behov inte är tillgodosedda. Vilka metoder kan du som ledare använda dig av för att medla vid en konflikt? Målet är att du efter avslutad kurs ska känna dig trygg i konflikthanteringen och få konkreta tillvägagångssätt att luta dig tillbaka på.

 

Målgrupp

Arbetsledare, personalutvecklare, fackliga företrädare och andra i företag och organisationer som söker nya vägar för att tillgodose organisationens, företagets, gruppers och enskilda individers behov på ett långsiktigt fördelaktigt sätt.

 

Aktuella kurser inom ledarskap

Dela och tipsa: