Ledare kan aldrig förutsäga hur människor ska reagera, förhålla sig och agera i en förändringsprocess. Stora förändringar på en arbetsplats skapar alltid osäkerhet och oro och därför kan konflikter bli ett vanligt symtom på ett oroligt klimat. Har du som chef de rätta verktygen för att hantera förändringar och vända oron till en drivkraft? Målet med utbildningen är deltagarna bättre ska förstå och analysera de processer som påverkar utvecklings- och förändringsprocesser. 

 

Målgrupp
Chefer och ledare.

 

Aktuella kurser inom ledarskap

Dela och tipsa: