Den kunskap och de idéer som finns i en grupp är ofta enorm. Speciellt om gruppen består av personer med olika infallsvinklar. Som mötesledare i en sån grupp har du en svår uppgift som kräver förberedelser, disciplin och kunskaper om sammanträdesteknik och problemlösning. Vi ger dig de verktyg du behöver för att bli ännu bättre i att leda möten och sammankomster på ett effektivt sätt.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till ledare som sitter i olika former av möten och som vill effektivisera dessa, samt de som tror på demokratiska arbetsformer.

 

Aktuella kurser inomledarskap

Dela och tipsa: