Rekrytering blir en alltmer affärsinriktad process och ansvaret att hitta rätt individer kan kännas stort och tungt. Kursen om rekrytering och intervjuteknik är praktiskt orienterad och du får konkreta metoder och verktyg som hjälper dig vidare. 

 

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till företag och kommuner, där du som enhetschef, linjechef eller personalansvarig utför rekryteringen. 

 

Aktuella kurser inom ledarskap

Dela och tipsa: