I denna kurs ser vi projektarbete som en målinriktad process vars syfte är att inom en viss tid lösa ett eller flera, i förväg uppställda, uppdrag. Detta sker ofta i en gruppkonsultation sammansatt speciellt för projektet. Projektledaren skall vara flexibel i sina ledaregenskaper och ha förmåga att skapa ett kreativt arbetsklimat i projektgruppen. Kursen erbjuder konkreta metoder, ledningsfilosofier och tekniska hjälpmedel för att möjliggöra detta.

 

Målgrupp

Projektledare med erfarenhet av projektarbete. 

 

Aktuella kurser inom ledarskap

Dela och tipsa: