Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter skall alla som arbetar med truckar och mobila maskiner ha utbildning för att göra detta på ett säkert sätt.

Våra kurser följer truckläroplanen TLP 10 inom vilket innebär praktiska körövningar och teori, bland annat daglig tillsyn och skötsel, material- och godshantering, ergonomi och säkerhet.

Aktuella kurser inom Truck och maskin

För tillfället har vi ingen planerad kurs.
Kontakta oss för mer information.

> Låt oss hjälpa dig med dina frågor! Ring oss på: 0911-911 00 eller
kontakta oss via e-mail på adressen  info@kompetenslaget.se <  - Kia Kia

Dela och tipsa: