Ibland handlar det om en stor insats som kräver mycket tid, planering och energi. Ibland handlar det om att en person i organisationen behöver stärka sin kompetens. Därför levererar vi våra tjänster på fyra olika sätt:


Skräddarsydd utbildning – Den här utbildningsformen är bra när ni har en egen grupp av deltagare med liknande utvecklingsbehov. Då kan ni bestämma innehållet utifrån organisationens behov samt när och på vilken plats. Omfattningen på en skräddarsydd utbildning kan variera från ett fåtal timmar till oändlighet.


Öppen utbildning – Om organisationen har enstaka personer med behov av utbildning så är detta det rätta alternativet. Kompetenslaget anordnar öppna kurser på olika orter runt om i landet. Det gör att ni kan anmäla en eller ett fåtal personer till en datumsatt utbildning. 


Individuell utbildning – Ibland behövs det en skräddarsydd, individuell utbildning/rådgivning för en eller ett fåtal personer. Här får deltagaren en egen lärare/coach som stöttar personen i det aktuella kompetensområdet. Det går åt minimalt med tid för deltagaren samtidigt som utbildningen kan skräddarsys helt och hållet utifrån individens behov.


Föreläsning/seminarium – Används på små eller stora grupper; antingen för en utvald grupp eller för all personal i organisationen. Valet beror på vad som är syftet med föreläsningen. Vi erbjuder allt ifrån motivationsföreläsningar till inspirerande ämnesföreläsningar.

> Låt oss hjälpa dig med dina frågor! Ring oss på: 0911-911 00 eller
kontakta oss via e-mail på adressen  info@kompetenslaget.se <  - Kia Kia

Dela och tipsa: